Przyszłość autostrady A4: koniec koncesji i plany rozbudowy

W 1997 roku, odcinek autostrady A4 o długości około 61 kilometrów, łączący Katowice z Krakowem, został powierzony firmie Stalexport na podstawie umowy koncesyjnej. Jednakże, ta umowa, która dobiega końca za zaledwie cztery lata, nie zostanie przedłużona. Również nie ma w planach zawarcia nowej umowy koncesyjnej z innym podmiotem. Zamiast tego, powstał plan poszerzenia tego fragmentu autostrady.

Kiedy w 2027 roku wygaśnie koncesja firmy Stalexport Autostrada Małopolska na zarządzanie i utrzymanie odcinka autostrady A4 między węzłami Katowice Murckowska i Balice, to zadanie przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Ta instytucja już teraz przygotowuje się do rozpoczęcia procedury przetargowej na opracowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebudowy i rozbudowy tego odcinka. Minister Infrastruktury, Andrzej Adamczyk, podpisał już Program Inwestycji, który pozwala na finansowanie prac na odcinku pomiędzy węzłami Byczyna i Balice I.

Planowany projekt inwestycyjny obejmuje między innymi poszerzenie autostrady A4 o trzeci pas ruchu na terenie województw śląskiego i małopolskiego. Dodatkowo, przed okresem wakacyjnym, polski parlament zdecydował o zniesieniu opłat za przejazdy wszystkimi autostradami pod zarządem GDDKiA. Na początku lipca, opłaty zostały zniesione na autostradzie A2 między Koninem a Strykowem oraz na autostradzie A4 między węzłem Bielany Wrocławskie a węzłem Sośnica w Gliwicach.