Kolejna działka dla Katowic od Spółki Restrukturyzacji Kopalń

Katowice nabyły od Spółki Restrukturyzacji Kopalń kolejną działkę, tym razem znajdującą się w sąsiedztwie Katowickiego Parku Leśnego, znanej jako „Dolina Trzech Stawów”.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. przekazała Katowicom teren o łącznej powierzchni prawie 1,5 ha w formie darowizny. Z tego 0,6 ha to asfaltowy parking, który jest wykorzystywany przez mieszkańców i turystów odwiedzających kompleks rekreacyjno-sportowy. Katowice otrzymały tę nieruchomość bezpłatnie na podstawie art. 23 ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Przeznaczenie terenu obejmuje cele związane z realizacją własnych zadań, takich jak planowanie przestrzenne, zarządzanie nieruchomościami, ochrona środowiska i przyrody, gospodarka wodna, kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i obiekty sportowe. Nieruchomość zostanie przekazana w formie użyczenia na czas nieokreślony Zakładowi Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwsza działka, którą Katowice przejmują od Spółki Restrukturyzacji Kopalń w ostatnich miesiącach. W połowie kwietnia miasto również otrzymało darowiznę działek przy ulicy Szopienickiej. Na nabytym terenie znajdują się różne budynki, takie jak stolarnie, warsztaty mechaniczne, łaźnie, cechownie, maszyny wyciągowe, budynek po drugiej stronie ulicy Szopienickiej zwany „łaźnią łańcuszkową” oraz kładka nad drogą łącząca łaźnię z cechownią, zwana „przewiązką”. Przejęcie tych działek to kolejny krok w kierunku stworzenia hubu gamingowo-technologicznego. Projekt ten zakłada zagospodarowanie budynków należących do nieczynnej kopalni oraz budowę nowej infrastruktury. Wszystko to ma przyczynić się do powstania Dzielnicy Nowych Technologii, która ma przyciągnąć do Katowic specjalistów związanych z e-sportem i branżą IT.