Rawa.Ink liderem innowacji w 2023 roku

Katowice zostały uhonorowane tytułem „Lider Innowacji 2023” w kategorii „Innowacyjna Instytucja” dla Katowickiego Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink. Oznajmienie wyników XXI edycji Konkursu Godła Promocyjnego i tytułu LIDER INNOWACJI 2023 miało miejsce 25 maja 2023 roku podczas XVI Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2023. Organizatorem tego wydarzenia jest Fundacja Haller Pro Inventio, a konkurs, mający na celu przyznanie Godła Promocyjnego i tytułu Lidera Innowacji, istnieje od 2001 roku. Konkurs jest otwarty dla osób fizycznych i prawnych, które spełniają wymogi regulaminowe. Tytuł Lidera Innowacji jest wyróżnieniem honorowym, a zasady korzystania z niego określają zasady używania zarejestrowanego znaku towarowego.

Rawa.Ink, będący inkubatorem przedsiębiorczości, pełni różnorodne funkcje, takie jak organizowanie szkoleń, warsztatów i konferencji. Tematyka tych wydarzeń dotyczy zakładania działalności gospodarczej, podatków, rozwoju oraz jest skierowana zarówno do szerszych jak i węższych grup zainteresowanych.

Od 2021 roku Rawa.Ink jest również odpowiedzialny za konkurs „Kopalnia Start-upów”. Umożliwia on ocenę środowiska start-upowego oraz pozwala założycielom firm zweryfikować swoje pomysły. Laureaci tego konkursu otrzymują coroczne nagrody finansowe oraz pakiety biurowe w inkubatorze. Ponadto, inkubator wspiera inne projekty związane z przedsiębiorczością. Takie jak „Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości”, który ułatwia katowickim firmom nawiązywanie kontaktów międzynarodowych. Czy „Katowice Miastem Fachowców”, promujący kształcenie zawodowe w mieście.

Rawa.Ink prowadzi swoje działania we współpracy z różnymi partnerami. Wymienić można instytucje publiczne, organizacje biznesowe. Są to również instytucje ekosystemu innowacji, szkoły wyższe, ośrodki badawcze oraz korporacje z sektora nowoczesnych usług biznesowych.