Kolejowe zmiany na Śląsku: siedem nowych przystanków na trasie Gliwice – Katowice do 2029 roku

Planowane są istotne zmiany w infrastrukturze kolejowej pomiędzy Gliwicami a Katowicami. Przewiduje się, że do roku 2029 na tej trasie pojawi się siedem dodatkowych przystanków. W rezultacie, mieszkańcy trzech śląskich miast – Zabrza, Rudy Śląskiej i Gliwic – zyskają nowe alternatywy komunikacyjne ze stolicą województwa, które będą przebiegać przez ich miejskie dzielnice.

Realizacja tego zadania będzie możliwa dzięki środkom z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Jest to program, który ma za cel poprawę infrastruktury kolejowej i zwiększenie dostępności transportu kolejowego dla mieszkańców różnych regionów kraju.

Na podstawowej liście projektów objętych tym programem na terenie województwa śląskiego znajduje się osiem przedsięwzięć. Szacunkowy koszt realizacji tych projektów wynosi ponad 2 miliardy złotych. To potężne inwestycje, które mają na celu znaczne usprawnienie komunikacji kolejowej na terenie Śląska i zwiększenie komfortu podróży jego mieszkańców.