Kontrowersyjne plany budowy myjni samochodowej w historycznej katowickiej dzielnicy Giszowiec

Od pewnego czasu trwa konflikt dotyczący projektu budowy myjni samochodowej typu self-service w zabytkowej części Giszowiec, jednej z katowickich dzielnic. Zarówno mieszkańcy jak i Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraźnie sprzeciwiają się inwestycji.

Przewidziane miejsce dla całodobowej myjni samochodowej to ulica Mysłowicka. Lokalni mieszkańcy wyrażają swoje niezadowolenie z tych planów, podkreślając, że realizacja projektu spowoduje wzrost intensywności ruchu kołowego w okolicy, zwiększy poziom hałasu oraz zakłóci unikalny krajobraz tej dzielnicy. W przeszłości, miejscowe władze już raz odrzuciły ten projekt podczas rozpatrywania warunków zabudowy.

Podobne stanowisko zajął również Wojewódzki Konserwator Zabytków, który nie zgodził się na realizację tego projektu. Obecnie sprawa jest na etapie zażalenia złożonego przez inwestora do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na decyzję urzędu miasta i stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na chwilę obecną postępowanie w sprawie planowanej myjni samochodowej jest zawieszone.