LivCom Awards 2023 również dla Katowic

Katowice zostały wyróżnione srebrną nagrodą w kategorii miast o populacji powyżej 400 000 osób (obejmującą zarówno stałych mieszkańców, jak i osoby przebywające w mieście w ciągu dnia) w ramach LivCom Awards 2023, The International Awards for Liveable Communities. Finał konkursu odbył się na Malcie. LivCom Awards to prestiżowe wydarzenie mające na celu promowanie praktyk sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi oraz innowacyjnych rozwiązań w tej dziedzinie, wdrażanych w różnych miastach.

Organizatorami konkursu są Komitet LivCom, Organizacja Narodów Zjednoczonych – Centrum Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Regionalnego (UNCRD) oraz International Society of City and Regional Planners (ISOCARP). Ważnym aspektem tego konkursu jest również wymiana doświadczeń pomiędzy miastami i tworzenie międzynarodowej sieci współpracy. Wszystkie społeczności, które uczestniczą w finałach LivCom Awards, dzielą się najlepszymi praktykami i doświadczeniami, oraz łączą siły w celu wspólnego stawienia czoła wyzwaniom związanym z zrównoważonym rozwojem.