Miasto postawiło na remont mostów i kładek dla pieszych

Miasto Katowice planuje dalsze remonty. Postanowiono, że obejmą one mosty oraz kładki dla pieszych. Niedawno została zakończona budowa nowego mostu znajdującego się przy Uniwersytecie Śląskim nad rzeką Rawą, jednocześnie rozpoczął się remont mostu przy ulicy Obrońców Monte Casino.

Jednak jest to dopiero początek, Katowicki Miejski Zarząd Ulic i Mostów planuje przeprowadzić 5 kolejnych modernizacji mostów i kładek dla pieszych.

Katowicki MZUiM ogłosił przetarg na prace modernizacyjne lub całkowitą rekonstrukcję 5 mostów i kładek dla pieszych. W przetargu mowa jest o rozbiórce i budowie nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad Rawą, modernizacji wiaduktu przy ul. Ligockiej nad torami PKP, przebudowie mostu oraz kładek w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną, remoncie wiaduktu w ciągu ul. Jana Pawła II i wreszcie o rozbiórce i budowie kładki w ciągu ul. Szopienickiej.

Rozstrzygnięcie przetargu jest planowane jeszcze w styczniu, więc firmy zainteresowane mają już niewiele czasu. Termin składania ofert kończy się 12 stycznia. Firmy do przetargu mogą stawać samodzielnie lub w konsorcjach.