Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach daje drugie życie choinkom po świętach

1.01.2024, Katowice (PAP) – Po obchodach Trzech Króli, w wielu domach nadszedł czas na pozbycie się bożonarodzeniowych choinek. W Katowicach to zadanie podejmuje Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (MPGK), które organizuje odbiór świątecznych drzewek w pierwszych dwóch miesiącach roku, a później przekształca je w nawóz.

„Choinka stanowi symbol Świąt Bożego Narodzenia i jest nieodłącznym elementem domowej dekoracji podczas tych dni. Po okresie świątecznym jednak, przychodzi czas na zapakowanie ozdób do schowka do następnego roku i pozbycie się choinki. Ważne jest, aby znać terminy i miejsca, gdzie powinniśmy pozostawić nasze drzewko, aby nie przyczyniać się do zanieczyszczenia otoczenia. MPGK od ubiegłego roku organizuje zbiórkę żywych choinek w styczniu i lutym” – poinformował Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Harmonogram pracy MPGK, zawierający informacje o terminach wywozu poszczególnych rodzajów odpadów, jest dostępny na stronie internetowej. Dzięki temu choinki nie muszą stać przy koszach na śmieci dłużej niż to konieczne.

„Po zakończeniu świąt nasza ekipa zauważa pierwsze drzewka gotowe do wywozu. Warto jednak pamiętać, że choinki nie są zabierane podczas każdego odbioru odpadów. W budynkach wielorodzinnych są one odbierane podczas wywozu odpadów wielkogabarytowych, natomiast w budynkach jednorodzinnych razem z odpadami bio” – przypominał Damian Stępień, dyrektor ds. administracyjno-eksploatacyjnych w MPGK Katowice.

Pracownicy MPGK zwracają uwagę, aby nie wrzucać drzewek bezpośrednio do kontenerów, ponieważ to komplikuje i wydłuża pracę służb. Choinki można również dostarczyć do jednego z Gminnych Punktów Zbiórek Odpadów, które funkcjonują w czterech różnych lokalizacjach: ul. Bankowa 10, ul. Milowicka 7b, ul. Obroki 136 i ul. Zaopusta 70. Punkty te są otwarte w dni robocze od 6:00 do 17:00, we wtorki od 9:00 do 20:00, a w soboty od 8:00 do 13:00.

„Choinki, które nasza ekipa odbierze od mieszkańców, trafiają do Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów. Naturalne drzewka są rozdrabniane i po procesie technologicznym stają się jednym z komponentów naturalnego środka poprawiającego jakość gleby. Jest on wykorzystywany jako nawóz pod trawniki i rośliny ozdobne na terenach zielonych oraz do rekultywacji terenów zdegradowanych. Natomiast sztuczne choinki są traktowane jak złom i przechodzą typowy dla złomu proces recyklingu” – podkreślił Urząd Miasta Katowice.