mieszkanie za remont

„Mieszkanie za remont” w Katowicach

Rozpoczęła się kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”. Do wyboru jest 50 mieszkań w różnych dzielnicach Katowic. Warunek? Trzeba je wyremontować.

Prezydent miasta podkreśla, że akcja „Mieszkanie za remont” to propozycja zwłaszcza dla osób, które nie chcą brać kredytów na kupno mieszkania, ani płacić wysokiego odstępnego za wynajem. Program pozwala sukcesywnie zmniejszać liczbę pustostanów w mieście oraz wpływa również na zwiększenie miejskiego budżetu. Zdarzają się bowiem przypadki, że osoby spoza Katowic, dzięki tej akcji meldują się w Katowicach i odprowadzają tu podatki. Najemcy w programie „Mieszkanie za remont” mają później możliwość wykupienia mieszkania na preferencyjnych warunkach po pięciu latach użytkowania. Zwiększono również szanse na otrzymanie mieszkania dla singli. W poprzednich edycjach osoby mieszkające samotnie miały niewielkie szanse na zdobycie własnego lokum przy tak wielkim zainteresowaniu programem. Teraz większe szanse mają także osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.

Jakie mieszkania będą do wyboru? 

W tej edycji programu do wyboru jest 50 mieszkań o powierzchni od 28 do 80 mkw. Cena najmu za 1 mkw. waha się od 3,21 zł do 7,65 zł i jest uzależniona m.in. od lokalizacji, a także standardu mieszkania. Lokale znajdują się przede wszystkim w Śródmieściu, m.in. przy ul. Kościuszki, Mikołowska, Sienkiewicza, Plebiscytowa, Lubeckiego, Skłodowskiej. Kolejne zlokalizowane są też w Janowie (ul. Oswobodzenia), Dąbrówce Małej (ul. Strzelców Bytomskich), Ligocie (ul. Bromboszcza, Emerytalna, Grunwaldzka, Koszalińska, Śląska), Piotrowicach (ul. Małachowskiego) i Szopienicach (ul. Bednarska, Wiosny Ludów).

Jak zgłosić się do projektu?

Do programu „Mieszkanie za remont” można zgłosić się po spełnieniu kilku warunków. Po pierwsze, nie można być właścicielem innego mieszkania. Po drugie – należy spełnić kryterium dochodowe. Dla gospodarstwa jednoosobowego to dochód mieszczący się między 1876,32 zł a 5003,52 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego dochód na jedną osobę musi się mieścić w przedziale od 1250,88 zł do 3252,29 zł. Trzecim warunkiem jest brak przeterminowanych należności z tytułu najmu, bezumownego zajmowania lokalu lub roszczenia regresowego. Jeżeli na jedno mieszkanie jest więcej chętnych, którzy spełniają wszystkie warunki, o pierwszeństwie w zawarciu umowy decydują punkty. W punktacji brana jest pod uwagę m.in.: aktualna powierzchnia mieszkalna w przeliczeniu na jedną osobę, liczba osób zamieszkujących dany lokal, posiadanie potomstwa, orzeczenia o niepełnosprawności czy też kwestie bezdomności.

Kiedy można obejrzeć lokal?

Mieszkania można oglądać po uzgodnieniu terminu z właściwym Oddziałem Eksploatacji Budynków (OEB) w terminie od 15.09.2021 r. do 1.10.2021 r., w ścisłym reżimie sanitarnym, czyli w maseczkach. W przypadku zainteresowania wynajmem lokalu, należy w terminie od 4.10.2021 roku do 15.10.2021 r. złożyć w Urzędzie Miasta Katowice wniosek o zawarcie umowy najmu mieszkania. Szczegółowe informacje na temat mieszkań oddawanych w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę można uzyskać w Wydziale Budynków i Dróg w Biurze Obsługi Mieszkańców UM Katowice lub pod nr tel. (32) 25-93-634.

Lista lokali w ramach programu oraz dodatkowe informacje są także dostępne na stronie Urzędu Miasta Katowice: https://bit.ly/2VGUSHY