Modernizacja nawierzchni autostrady A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem

Remont na autostradzie A4, na odcinku łączącym Katowice z Krakowem, rozpoczyna się między węzłami Murckowska w Katowicach i Brzęczkowice w Mysłowicach. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć tutaj. Firma odpowiedzialna za prace budowlane, Pavimental Polska Sp. z o.o., informuje o nadchodzących zmianach w organizacji ruchu, które mają wejść w życie już tej środy.

Zmienione ustawienia ruchu, które mają być wprowadzone od 14 lutego, obejmują fragment drogi od km 343+250 do 347+650. Na skutek tych zmian, wyjazd z autostrady na węźle Mysłowice w kierunku Krakowa będzie możliwy tylko z jednego pasa jezdni macierzystej. Drugi pas, prowadzący do Krakowa, zostanie przekierowany na stronę przeciwną i nie będzie z niego możliwości zjazdu do Mysłowic – jak podaje firma Pavimental Polska Sp. z o.o., wykonawca prac remontowych.

W trakcie pierwszego etapu prac zmieniona organizacja ruchu będzie dotyczyć jezdni prowadzącej do Krakowa, natomiast w lipcu prace remontowe przeniosą się na jezdnię prowadzącą do Katowic. Do końca listopada 2024 roku obie jezdnie na tym odcinku autostrady A4 zostaną gruntownie zmodernizowane.