Program Inwestycyjny Katowice Airport 2024 – 2028: nowa siedziba dla Lotniskowej Służby Ratowniczo – Gaśniczej

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA przedstawiło plan inwestycyjny Katowice Airport na lata 2024-2028, który obejmuje szeroko zakrojone działania rozwojowe. W ramach tego programu, przewidziana jest kompensacyjna rozbudowa wszystkich istniejących sekcji lotniska, włączając strefy pasażerskie, technicznej obsługi samolotów oraz cargo. Na tym jednak nie koniec – GTL SA ma również wizję rozwinięcia całkowicie nowego obszaru działalności, stanowiącego węzeł dla przeładunku towarów i paliw, oparty na bocznicy kolejowej.

Największym oraz najbardziej kosztownym przedsięwzięciem, które znajduje się w planie inwestycyjnym na lata 2024-2028, jest budowa kluczowego terminalu pasażerskiego. Właśnie z powodu realizacji tego ambitnego projektu, konieczne będzie przeniesienie Lotniskowej Służby Ratowniczo – Gaśniczej do nowej lokalizacji.

Nowe miejsce dla strażnicy LSRG, które będzie równocześnie pełnić funkcję centrum zarządzania kryzysowego, zostanie usytuowane między drogami kołowania oznaczonymi jako Alfa, Echo 2, Delta i Hotel 4. Tym samym strażnica znajdzie się na obecnie zielonym terenie naprzeciwko terminala katowickiego lotniska.

Według planów, nowoczesna strażnica będzie dysponowała halą garażową dla 12 pojazdów, a także pomieszczeniami technicznymi oraz częścią socialno-administracyjną. Całość, mająca zajmować około 1750 metrów kwadratowych powierzchni, zapewni odpowiednie warunki zarówno do pracy jak i odpoczynku dla pracowników służby.