Nowa elewacji dla 100-letniej kamienicy

Plany inwestycyjne w roku 2023 obejmują: modernizację kamienicy przy ul. Skłodowskiej-Curie 42. Pochodzący z połowy lat 30-tych budynek zaprojektowała i wybudowała firma Karol Korn Budowlana Spółka Akcyjna. Ponieważ jest zabytkowy i wpisany do Rejestru, szczegóły muszą zostać uzgodnione z państwowym konserwatorem zabytków.

„Ta procedura dobiegła już końca, otrzymaliśmy także dokumentację projektową. Przed nami przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy i jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z założonym harmonogramem, jeszcze w tym roku powinny zacząć się prace budowlane”. – tłumaczy Marcin Gawlik, dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

Inwestycja, której szacowana wartość wynosi niemal 1,4 mln zł, w głównej mierze będzie polegała na remoncie elewacji obiektu. Co ważne, kolorystykę, fakturę oraz rozwiązania technologiczno-materiałowe powłok tynkarskich zaprojektowano w oparciu o inwentaryzację, jak i badania stratygraficzne, by przywrócić budynkowi wygląd zbliżony do pierwotnego – z efektem błysku w promieniach słońca. Ponadto wykonana zostanie hydroizolacja ścian piwnic, by zabezpieczyć obiekt przed negatywnym oddziaływaniem wody i wilgoci. Trwają ostatnie przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację tej inwestycji.