Modernizacja mieszkań w Katowicach

Zarządzany w imieniu miasta przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej katowicki zasób mieszkaniowy gminy obejmuje 912 budynków, w których mieszka łącznie ok. 30 tys. osób. To ogromna liczba placówek o różnej charakterystyce, które są konsekwentnie modernizowane. Planowane wydatki KZGM w 2023 roku na ten cel przekroczą 36 mln zł.

„W Katowicach na same remonty poszczególnych lokali mieszkalnych z zasobu KZGM wydamy w tym roku ponad 2,7 mln zł. Do tego dochodzą kompleksowe inwestycje, takie jak dobiegająca już końca modernizacja kamienicy przy ul. św. Jana 9 za blisko 1,3 mln zł czy nagrodzona w ubiegłym roku w konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” modernizacja kamienicy przy ul. Gliwickiej 13. W 2022 r. zakończyliśmy prace w obiektach przy ul. Boya-Żeleńskiego 94, ul. Przedwiośnie 2a, ul. Policyjna 10, ul. Gliwicka 190 i 194. Łączna wartość tych prac to ponad 14 mln zł. Kontynuujemy prace rozpoczęte w ubiegłym roku, ale też rozpoczynamy kolejne inwestycje stale podnosząc standard życia katowiczan mieszkających w miejskich zasobach.” –  mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.