Nowa pracownia tomografii komputerowej w Szpitalu Murcki w Katowicach dzięki wsparciu miasta

W poprzednich latach, Szpital Murcki w Katowicach diagnozował co roku ponad 1800 pacjentów. Niestety, konieczne było skorzystanie z usług zewnętrznego podmiotu do przeprowadzenia badań za pomocą tomografu. Obecnie, dzięki środkom przekazanym przez miasto, szpital ma możliwość korzystania z własnej pracowni tomografii komputerowej. Jest to znacząca poprawa dla pacjentów z różnych oddziałów – neurologii, chorób wewnętrznych czy chirurgii.

Szpital Murcki w Katowicach niedawno rozszerzył swoją ofertę o nowo otwartą pracownię tomografii komputerowej. To wszystko dzięki finansowemu wsparciu ze strony miasta. Przedtem, mimo że rocznie diagnozowane było tu około 1800 osób, czyli przeprowadzano od 150 do 170 badań na miesiąc, badania musiał realizować podmiot zewnętrzny. Teraz jednak, dzięki dostępowi do lokalnej pracowni tomografii komputerowej, pacjenci mogą otrzymać diagnozę znacznie szybciej.

Jak wyjaśnia Michał Kapała, radiolog ze Szpitala Murcki, tomografia umożliwia identyfikację uszkodzeń kilku narządów w ciągu kilkudziesięciu sekund, nawet tych które są od siebie znacznie oddalone. Na przykład krwiaka głowy i złamania miednicy. Są to kluczowe informacje, które mogą uratować życie pacjenta – zwłaszcza gdy każda sekunda jest na wagę złota.