Nowe stawki za parkowanie w mieście

Planowane są zmiany w polityce parkingowej w Katowicach, które obejmują rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania oraz wprowadzenie nowej Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania. Dodatkowo, przewiduje się zmianę wysokości opłat za parkowanie oraz preferencyjne abonamenty dla mieszkańców miasta.

Podstawową zmianą będzie rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania, której skutkiem będzie powstanie dwóch obszarów: Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania (ŚSPP) oraz Strefy Płatnego Parkowania (SPP). Celem tego działania jest znaczne ograniczenie liczby pojazdów spoza Katowic, które obecnie stanowią 57% wszystkich pojazdów korzystających z istniejącej Strefy Płatnego Parkowania.

Wprowadzenie nowych stref wiąże się również z ustaleniem nowych stawek opłat za parkowanie. W Strefie Płatnego Parkowania obowiązywać będą następujące stawki od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 17.00:

  • 2 złote za postój do 30 minut
  • 4 złote za postój powyżej 30 minut do 1 godziny
  • 4,80 złote za drugą rozpoczętą godzinę postoju
  • 5,60 złote za trzecią rozpoczętą godzinę postoju
  • 4 złote za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju

Natomiast w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania opłaty będą obowiązywać od poniedziałku do soboty (z wyłączeniem dni wolnych od pracy), w godzinach od 7.00 do 17.00, i będą miały następujące stawki:

  • 3 złote za postój do 30 minut
  • 6 złotych za postój powyżej 30 minut do 1 godziny
  • 7,20 złote za drugą rozpoczętą godzinę postoju
  • 8,40 złote za trzecią rozpoczętą godzinę postoju
  • 6 złotych za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju.