Oczyszczalnie ścieków w Katowicach – nieustanne modernizacje ku bezpieczeństwu i komfortowi mieszkańców

Choć nie przyciągają one na co dzień uwagi większości katowiczan, pracownicy tych miejsc czuwają nad nimi przez całą dobę, aby zapewnić mieszkańcom miasta bezpieczeństwo i wygodę. Chodzi tutaj o oczyszczalnie ścieków, do których trafiają materiały odpadowe produkowane przez nas na co dzień. Wykorzystując najnowsze techniki technologiczne, zanieczyszczenia i niebezpieczne substancje są usuwane ze ścieków. Aby jednak te miejsca mogły skutecznie działać, muszą być regularnie modernizowane.

Spółka Katowickie Inwestycje S.A., której właścicielem jest miasto, jest odpowiedzialna za modernizację i rozwój miejskich oczyszczalni, a także za sieci kanalizacyjne sanitarne i deszczowe. Firma ta przeprowadza szereg inwestycji na terenie oczyszczalni ścieków w Podlesiu, Panewnikach i Gigabloku. Dzięki temu, obiekty te, które mają codzienną przepustowość od około 10 tysięcy metrów sześciennych do około 40 tysięcy metrów sześciennych, stają się nowoczesnymi obiektami, korzystającymi z technologii sprawdzonych i skutecznych. Jest to niezbędne, aby mogły działać zgodnie z polskimi, ale również europejskimi normami.

Mariusz Słaboń, dyrektor ds. realizacji inwestycji w spółce Katowickie Inwestycje S.A., wyjaśnia, że inwestycje koncentrują się głównie na przebudowie, rozbudowie i modernizacji tych obiektów. Regularnie aktualizowana jest infrastruktura techniczna obiektów i wymieniane są urządzenia na bardziej wydajne, które jednocześnie zużywają mniej energii elektrycznej. Duży nacisk kładziony jest również na poprawę warunków eksploatacyjnych i komfortu pracy dla pracowników oczyszczalni.