Dziewięć nowych fotopułapek w Katowicach na tropie nielegalnych śmieciarzy

W walce z nielegalnym pozbywaniem się odpadów, Straż Miejska w Katowicach zdobyła potężne narzędzie – dziewięć nowych fotopułapek. Te urządzenia mają na celu wykrywanie osób, które bezprawnie pozostawiają swoje odpady na terenie miasta. Finansowanie tych urządzeń było możliwe dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego.

Jak mówi Marcin Krupa, prezydent miasta Katowice, problem nielegalnego śmiecenia nadal jest aktualny. Zarówno przy drogach, jak i w lasach, pojawiają się osoby, które bezmyślnie porzucają swoje odpady. W odpowiedzi na te działania, Straż Miejska otrzymała dziewięć nowych fotopułapek. Lokalizacje tych urządzeń będą ustalane we współpracy z Radami Dzielnic, które będą miały za zadanie identyfikować obszary szczególnie narażone na takie praktyki.

Dawid Kamiński, inicjator wniosku do Budżetu Obywatelskiego na zakup fotopułapek, wyraża nadzieję, że te urządzenia będą skutecznie przeciwdziałać nieodpowiedzialnym praktykom. Jego zdaniem, fotopułapki mogą spełniać rolę prewencyjną, odstraszając potencjalnych śmieciarzy. Kamiński jest wdzięczny mieszkańcom Katowic za poparcie jego projektu.