Otwarcie zmodernizowanych sal onkologii klinicznej w Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego

Centrum Kliniczne Uniwersytetu im. prof. K. Gibińskiego w Katowicach przeszło gruntowną renowację oddziału onkologii klinicznej. Projekt modernizacji, wart 2,5 mln zł, został współfinansowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach programu „Infrastruktura i Środowisko”.

Uroczyste przecięcie wstęgi, symbolizujące otwarcie odświeżonego oddziału onkologii klinicznej, miało miejsce w czwartek na katowickiej ulicy Ceglanej. Realizacja projektu skupiała się na poprawie stanu technicznego istniejących pomieszczeń oraz podniesieniu standardu opieki nad pacjentami.

Renata Wachowicz, dyrektorka Katowickiego Centrum Klinicznego, podkreśliła w rozmowie z PAP, że inwestycja pozwoliła na stworzenie nowoczesnych sal wyposażonych w łazienki. Jak dodała, modernizacja przyniesie korzyści zarówno pacjentom jak i personelowi medycznemu. Pacjenci będą mogli cieszyć się komfortem w trudnym czasie leczenia onkologicznego, a personel zyska godne warunki pracy.