Plac Sejmu Śląskiego: z nowym parkingiem

Zapowiedzi o przekształceniu Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach z szarego parkingu w zieloną, reprezentacyjną przestrzeń miejską są bliskie realizacji. Niemniej jednak, projekt ten nie przewiduje tak dużej ilości zieleni, jak pierwotnie planowano.

Zakład Zieleni Miejskiej wprowadził do uzgodnienia między Urzędem Miasta a Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków plan zagospodarowania terenu Placu Sejmu Śląskiego. Nowy projekt różni się znacznie od pierwotnej wizji miasta na zazielenienie tego obszaru. Skala odbetonowania oraz utworzenia biologicznie czynnych powierzchni jest w nim mniejsza. Plan nie uwzględnia również miejsca przeznaczonego na małą retencję.

Adam Skowron, przedstawiciel Katowickiej Agencji Wydawniczej, która działa w imieniu instytucji miejskich, informuje, że obecnie trwają analizy dotyczące dalszych działań związanych z transformacją placu. Traktują one o możliwych kierunkach jego przyszłego rozwoju i adaptacji na potrzeby mieszkańców miasta.