Planowane zmiany na odcinku Katowice – Kraków autostrady A4

Zgodnie z planami ministra infrastruktury, w ciągu kolejnych czterech lat nastąpi zmiana zarządcy na 60-kilometrowym odcinku autostrady A4 pomiędzy Krakowem a Katowicami. Obecnie nadzór nad tym fragmentem drogi sprawuje Stalexport Autostrada Małopolska, jednak po upływie tego okresu, kontrolę przejmie państwo. W dodatku, wstępne plany dotyczące przyszłych inwestycji uwzględniają poszerzenie tej części autostrady do trzech pasów ruchu pod kuratelą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Przewidywany termin zakończenia tej inwestycji to lata 2028/29.

60-kilometrowy odcinek autostrady A4 między Katowicami a Krakowem, obecnie koncesjonowany, ma swoją bogatą historię. Był to bowiem pierwszy tego typu fragment w całej Polsce, któremu przyznano koncesję. Stalexport Autostrada Małopolska pełni rolę koncesjonariusza od początku istnienia tego odcinka. Umowa koncesyjna, która została zawarta na okres 30 lat, dobiega końca w roku 2027. Zgodnie z warunkami umowy, po tym czasie koncesjonariusz ma obowiązek przekazania drogi państwu, zachowując jej dobry stan. Ten odcinek A4 jest płatny – koszt przejazdu z Katowic do Krakowa wynosi aktualnie 30 złotych (60 złotych w obie strony), jeśli płatność dokonana jest na bramkach. Wykorzystanie elektronicznych form płatności pozwala zaoszczędzić 4 złote.