Podpisano umowę o wzmacnianiu owocnej współpracy z Saint-Etienne

2 czerwca o godzinie 9:00 w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink miało miejsce podpisanie listu intencyjnego między Miastem Saint-Etienne a Miastem Katowice. Celem tej umowy jest wzmocnienie współpracy między partnerami w ramach Międzynarodowej Fabryki Zrównoważonych Praktyk Przedsiębiorczych (dawniej Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości), która umożliwia wymianę dobrych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, kształcenia branżowego, ekonomii społecznej oraz włączenia zawodowego.

Fabryka, działająca jako Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości, rozpoczęła swoją działalność w 2019 roku dzięki inicjatywie Saint-Etienne, Katowic, Sierre (Szwajcaria), Monastyru (Tunezja) i Tamtave (Madagaskar), którzy podpisali pierwszy list intencyjny w celu wsparcia wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami. W odpowiedzi na potrzeby partnerów projektu, rozwijane są dwa kolejne obszary dotyczące kształcenia branżowego oraz ekonomii społecznej. Pomimo pandemii, w ramach projektu odbyły się spotkania i wymiany między partnerami i szkołami.

Okres pilotażowy projektu zakończył się w 2022 roku. List intencyjny zakłada kontynuację wspólnych działań w trzech obszarach: wzmacnianie przedsiębiorczości, wymiana doświadczeń w dziedzinie kształcenia zawodowego i branżowego, oraz wspieranie wymiany podmiotów ekonomii społecznej. Dotychczasowa współpraca w ramach projektu obejmowała między innymi dwie wizyty przedsiębiorców, wymianę szkół z zakresu mody i designu oraz gastronomii i hotelarstwa, oraz spotkania z podmiotami ekonomii społecznej. Jednym z efektów projektu jest pokaz mody, który będzie można zobaczyć podczas Festiwalu Miast Partnerskich.