Podsumowanie fazy weryfikacyjnej IV edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice

Miasto Katowice zakończyło fazę merytorycznej oceny wniosków złożonych w ramach IV edycji Zielonego Budżetu. Z początkowej liczby 201 propozycji, 156 przeszło do następnej fazy procesu. Decyzje dotyczące projektów, które zostaną zrealizowane w roku 2024, poznamy najpóźniej do 29 września. Zielony Budżet to specjalny fundusz o wartości 3 milionów złotych pochodzący z budżetu miasta Katowice, który przeznaczony jest na finansowanie projektów ekologicznych i prośrodowiskowych zaproponowanych przez mieszkańców. Ale które inicjatywy mają szansę na realizację?

Zielony Budżet to symbol odznaczający Katowice, stanowiący kluczowy element dążenia miasta do promocji ekologii i ochrony środowiska. Jest to także istotne narzędzie służące zazielenianiu dzielnic i edukacji ekologicznej. Członkowie komisji zajmującej się oceną wniosków ukończyli kolejny etap pracy, skupiając się na merytorycznym sprawdzeniu tegorocznych propozycji mieszkańców zgłoszonych do Zielonego Budżetu. Spośród nich wybrano 156 projektów, które teraz zostaną poddane szczegółowej analizie przez specjalistyczny zespół – informuje prezydent Katowic, Marcin Krupa.