Podsumowanie pierwszego miesiąca wakacji na drogach Śląska przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach

W świetle ostatnich danych podanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, obraz pierwszego miesiąca okresu wakacyjnego na terenie województwa śląskiego ukazuje przed nami liczne incydenty drogowe. Już od samego rozpoczęcia letniego odpoczynku, na drogach regionu zanotowano 225 przypadków wypadków samochodowych.

Raport wykazał, że te zdarzenia były nie tylko liczne, ale również tragiczne w swoich skutkach. W wyniku tych nieszczęśliwych zdarzeń, życie straciło 11 osób. Kolejne 261 osób doznało rozmaitych obrażeń, które skutkowały koniecznością udzielenia im pomocy medycznej.

Z analizy dokonanej przez służby policyjne wynika, że spośród ofiar śmiertelnych 3 były pieszymi, kolejne 3 to motocykliści, a jedna osoba poruszała się na rowerze. Te dane ukazują dramat, jaki rozegrał się na śląskich drogach w ciągu minionego miesiąca.

Co więcej, statystyki pokazują również ogromną liczbę kolizji drogowych – ich liczba wynosiła aż 4275. Wszystko to mówi o dużej dynamice sytuacji na drogach regionu.

Sytuację dodatkowo pogarsza fakt, że w tym okresie funkcjonariusze policji zmuszeni byli zatrzymać aż 963 kierowców będących pod wpływem alkoholu. Ta liczba stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze i jest dowodem na brak odpowiedzialności niektórych użytkowników dróg.