Sprawność systemu alarmowego na Śląsku poddawana próbie

Powiadomienie do całej społeczności: Trzyminutowy, niezmienny dźwięk zostanie wyemitowany jako część ćwiczenia, które ma na celu sprawdzenie anulowania alarmu. W różnych częściach województwa śląskiego, przeprowadzenie tej procedury będzie zgodne z zakresami odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego i będzie dostosowane do specyfiki funkcjonowania systemów alarmowych w danym obszarze.

Śląski Urząd Wojewódzki (ŚUW) w Katowicach, za pośrednictwem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, informuje o planowanym treningu. Wydarzenie to zaplanowane jest na 1 sierpnia 2023 roku o godzinie 17:00. Będzie ono skupiało się na testowaniu efektywności działania syren alarmowych, będących integralną częścią systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Jest to nie tylko ćwiczenie mające na celu sprawdzenie gotowości systemu, ale także sposób na uczczenie 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.