Poprawa oświetlenia na niemal 20% przejść dla pieszych w Gliwicach: wyniki audytu magistratu

Na mocy przeprowadzonego przez urząd miasta Gliwice audytu, okazało się, że blisko jedno na pięć przejść dla pieszych na terenie miasta wymaga poprawy oświetlenia. Wyniki badania przekazują ważny sygnał dotyczący bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i kierowców – jest to bowiem pierwsze tak kompleksowe podejście do tego tematu na terenie Gliwic.

Badanie kontroli bezpieczeństwa objęło prawie 290 przejść dla pieszych. W przypadku 122 z nich warunki oświetlenia zostały ocenione jako dobre, natomiast w 117 jako dostateczne. Niemniej jednak, istnieje aż 51 lokalizacji, gdzie konieczne są zmiany i poprawki oświetlenia.

Podczas wywiadu dla Radia Katowice, wiceprezydent Gliwic Mariusz Śpiewok przekazał, że wiele planowanych prac obejmuje prostą czynność jaką jest przycięcie gałęzi znajdujących się w pobliżu oraz porządkowanie terenu wokół przejść.

Najbardziej niekorzystne warunki oświetlenia na przejściach dla pieszych zostały zidentyfikowane między innymi na ulicy Oświęcimskiej, w pobliżu stacji kolejowej oraz na ulicy Rybnickiej, znajdującej się obok ogródków działkowych.