Postęp w realizacji Velostrady łączącej Katowice z Mysłowicami

Plan budowy Velostardy, ścieżki rowerowej łączącej miasta Katowice i Mysłowice, zbliża się do realizacji. Pierwsze prace mają ruszyć w dzielnicy Brynów w Katowicach. Na ten cel Mysłowice otrzymały dofinansowanie w wysokości ponad 62 tysięcy złotych z funduszy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Środki te zostaną wykorzystane na zakup praw do użytkowania wieczystego gruntów położonych na terenie dawnego zarządcy piaskowych kolei. Przez te tereny ma prowadzić planowana velostrada, która połączy Mysłowice z Katowicami.

Z kolei od strony katowickiego Giszowca planowane jest stworzenie kolejnej velostrady. Tym razem będzie ona łączyć miasto Katowice z Tychami.

Miasto Mysłowice podejmuje również działania mające na celu uregulowanie spraw związanych z użytkowaniem gruntów położonych na styku dawnej linii kolei – Południowej Magistrali Piaskowej i ulicy Mikołowskiej. Teren ten znajduje się przy granicy Mysłowic z Katowicami.