Podsumowanie kolejnej edycji darmowego szkolenia w ramach "Akademia Biznesu"

19-go października 2023 roku, uczniowie i absolwenci naszej instytucji edukacyjnej mieli zaszczyt brać udział w następnej edycji szkolenia zatytułowanego „ABC działalności gospodarczej”. Organizatorem tego wydarzenia było Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami. Ciekawostką było to, że merytoryczne wsparcie dla projektu zapewniał ZUS Oddział w Chorzowie.

Osoby biorące udział w szkoleniu miały okazję do zdobycia cennych umiejętności oraz kompetencji. W zakresie wiedzy teoretycznej, uczestnicy zgłębiali tajniki ubezpieczeń społecznych związane z rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Natomiast jeśli chodzi o praktyczne umiejętności, szkolenie pozwoliło na nabycie biegłości w nawigowaniu po skomplikowanych przepisach prawnych.

Ale nie tylko – szkolenie umożliwiło również rozwinięcie kluczowych kompetencji społecznych. Uczestnicy uczyli się samodzielności w radzeniu sobie z sytuacjami, które wymagają znajomości różnych ustaw i przepisów. Ponadto, dowiedzieli się jak efektywnie rozwiązywać problemy oraz jak przejawiać inicjatywę i przedsiębiorczość.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować prelegentowi za profesjonalne przygotowanie i prowadzenie szkolenia. Również wielkie podziękowania należą się uczestnikom za ich aktywne zaangażowanie w proces szkolenia.