Potężny wzrost finansowy Stalexport Autostrady w 2023 roku

Stalexport Autostrady, znany operator autostrad, ujawnił swoje wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za okres dziewięciu miesięcy 2023 roku. Informacje te dotyczą nie tylko aspektów finansowych, ale także przedstawiają dane na temat średniego natężenia ruchu na co dzień oraz szczegółowe informacje dotyczące przychodów uzyskanych przez Stalexport Autostrada Małopolska z pobierania opłat na odcinku autostrady A4 między Katowicami a Krakowem po trzech kwartałach 2023 roku.

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2023 roku, spółka zgłosiła imponujący zysk netto dla dominujących akcjonariuszy na poziomie 121,3 mln zł. Jest to znaczne zwiększenie w porównaniu do zysku netto z analogicznego okresu poprzedniego roku, który wyniósł 53,5 mln zł. W komunikacie wydanym przez spółkę podano również informacje o zysku operacyjnym, który w tym samym okresie osiągnął wartość 148,97 mln zł. Na tle poprzedniego roku, kiedy zysk operacyjny wyniósł 80,1 mln zł, jest to znaczący wzrost. Dodatkowo, zysk EBITDA wzrósł do 215,99 mln zł w porównaniu do 144,83 mln zł w roku poprzednim. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży również znacznie wzrosły – osiągając wartość 380,9 mln zł wobec 307,33 mln zł rok wcześniej.

Średnie dobowe natężenie ruchu (ADT) na autostradzie A4 Katowice-Kraków w okresie od stycznia do września 2023 roku wyniosło 48 925 pojazdów. Jest to wzrost o 3% w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku, co pokazuje zwiększony ruch na tym kluczowym odcinku autostrady.