Spór prawny o zmiany w parkowaniu w Katowicach

Centralnie zlokalizowana kancelaria prawna w Katowicach postanowiła zaskarżyć do sądu administracyjnego nowo wprowadzoną uchwałę dotyczącą parkowania. W myśl tej uchwały, od 1 grudnia 2023 roku zasady dotyczące parkowania w śródmieściu oraz na części Koszutki, Zawodzia i osiedla Paderewskiego ulegną zmianie. Prawnicy z tej kancelarii są także zdania, że MZUiM usuwa koperty parkingowe w sposób niezgodny z prawem.

Kancelaria KBZ Żuradzki Barczyk & Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni Sp. k. twierdzi, że katowicka uchwała parkingowa łamie prawo na kilka sposobów. Jako główny punkt swojego argumentu zaznaczają niedookreślony wykaz podmiotów, którym miasto może przyznać zwolnienia od opłat za parkowanie. Stwierdzają, że treść uchwały nie pozwala na jednoznaczne określenie, jakie podmioty mogą korzystać z takich ulg i gdzie dokładnie mogą one parkować bez opłat – czy jest to możliwe na wszystkich miejscach w centrum miasta? – pyta Aleksander Stuglik, jeden z partnerów w KBZ Żuradzki Barczyk & Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni Sp. k.

W skardze do sądu administracyjnego prawnicy z KBZ Żuradzki Barczyk & Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni Sp. k. podnoszą również inne argumenty. Twierdzą, że nowa uchwała narusza zasadę zaufania do prawa poprzez gwałtowne, niewyjaśnione podwyżki cen kopert parkingowych. Ponadto, zwracają uwagę na niewłaściwe różnicowanie cen kopert całodobowych i tych ważnych w godzinach 7.00-17.00 (te pierwsze wydają się być tańsze, jeśli przeliczyć je według stawki godzinowej). Kwestionują również wydawane osobom prywatnym oraz firmom zgody na korzystanie z tzw. kopert parkingowych.