Powstaje uchwała krajobrazowa dla Katowic

Założeniem projektu jest tzw. uchwała krajobrazowa. Uwzględniają one wyniki konsultacji społecznych oraz wpływ pracy zespołu na estetykę zespołu roboczego i miasta Katowice. Teraz jest czas na zebranie obowiązkowych opinii i konsensusu.

„Tak zwana uchwała krajobrazowa ma na celu m.in. wprowadzenie w życie założeń, które wpłyną na poprawę estetyki w przestrzeni miejskiej. Mieszkańcy zwracają uwagę, że woleliby widzieć elewacje zabytkowych kamienic, a spacerując po centrum miasta zamiast reklam podziwiać architekturę. Przez ostatnie miesiące pracowaliśmy nad propozycjami zapisów uchwały dla naszego miasta”. – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W tym roku miasto planuje przeprowadzić proces formalno-prawny związany z przygotowaniem projektu uchwały. To czas na zebranie obowiązkowych opinii i uzgodnień wynikających z prawa. Od regionalnego dyrektora ochrony środowiska, marszałka powiatu i powiatowego konserwatora zabytków. Następnie dokument jest udostępniany do wglądu publicznego. Urząd Miasta Katowice opracował „zasady i warunki dotyczące rozmieszczenia, wymiarów, standardów jakościowych małej zabudowy, znaków, urządzeń reklamowych i ogrodzeń oraz rodzajów materiałów budowlanych, z których mogą być wykonane”.