Prace modernizacyjne na ulicy Ordona w Katowicach

Dnia 25 lipca, we wtorek, rozpoczęła się znacząca renowacja na jednej z katowickich ulic – Ordona. Inwestycja ta obejmuje przede wszystkim wymianę fragmentu nawierzchni drogowej, a także części chodnika.

Modernizacja dotyczy odcinka ulicy Ordona, który jest położony aż do skrzyżowania z ul. Skrzypka. Zgodnie z planem renowacji, przewidziane są m.in. prace nad naprawą chodnika znajdującego się przy Żłobku Miejskim oraz wymiana nawierzchni drogowej. Całość prac jest realizowana przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w ramach tzw. robót własnych.

Celem tej modernizacji jest zwiększenie komfortu oraz bezpieczeństwa zarówno dla pieszych jak i kierowców korzystających z tej części miasta. Po zakończeniu prac, warunki poruszania się po tym obszarze powinny ulec znacznej poprawie.