Problem ze stawkami za śmieci – wyroki sądu i zaniechania władz miasta

Według orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w Bytomiu doszło do nieprawidłowości w naliczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sąd wydał trzy wyroki w tej sprawie, w których stwierdził, że stawki za śmieci były niewłaściwie obliczane i zawyżane.

Sytuacja ta została ujawniona publicznie dopiero teraz, mimo że od przynajmniej pół roku władze Bytomia były świadome tego problemu. Co więcej, mimo znanego problemu, nie podjęto działań w celu jego rozwiązania – mieszkańcy nie zostali o nim poinformowani, a opłaty za odpady komunalne nie zostały obniżone.

Innym zaniechaniem była kwestia braku zwrotu nadpłaconych pieniędzy. Wpływy pochodzące z nadmiernie pobranych opłat za śmieci nie zostały zwrócone mieszkańcom.

W odpowiedzi na te oskarżenia, miasto tłumaczy się, że wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie są jeszcze prawomocne. Tak więc, według przedstawicieli miasta, nie ma jeszcze obowiązku podejmowania działań wynikających z tych orzeczeń.