Propozycja GZM dotycząca utworzenia gminy metropolitalnej

Związek Metropolitalny, działający na terenie konurbacji górnośląskiej, realizuje swoją misję już siódmy rok. Istnieją rozważania na temat podjęcia kolejnych działań mających na celu dalszą integrację obszaru na rzecz stworzenia jednego, wielkiego organizmu miejskiego.

Taki krok ma na celu optymalizację zarządzania i planowania przestrzeni, jak również poprawę zarządzania odpadami, opieki zdrowotnej i transportu. Tworzenie tak rozległego systemu ma szereg potencjalnych korzyści, które z pewnością wpłyną korzystnie na funkcjonowanie regionu.

W ramach tych przemyśleń, zaproponowano projekt ustawy dotyczącej utworzenia gminy metropolitalnej. Projekt ten został przedstawiony lokalnym włodarzom do analizy i dyskusji. Różne stanowiska władzy – prezydenci miast, burmistrzowie oraz radni – miałyby nadal zachować swoje obecne kompetencje, mimo potencjalnej reorganizacji.

Ciekawym aspektem tej propozycji jest fakt, że obecna ustawa metropolitalna pozostałaby nadal w mocy dla tych gmin, które nie zostaną włączone do nowo utworzonej struktury metropolitalnej.