Przemoc wobec seniorów: globalny problem wymagający natychmiastowych działań

W 2000 roku, wszystkie państwa tworzące Organizację Narodów Zjednoczonych zgodziły się na przyjęcie dokumentu, w którym wyraźnie zwrócono uwagę na rosnącą skalę przemocy przeciwko osobom starszym. To zjawisko zostało uznane za problem o zasięgu globalnym, który wymaga natychmiastowych działań.

Jednak pomimo dwóch dekad od tego momentu, kwestia ochrony seniorów przed przemocą nadal stanowi palący problem do rozwiązania – jak podkreśla Anna Sojka w swojej rozmowie. Boskość, z jaką Wiesław Michnikowski śpiewał o radosnym życiu osób starszych, jest wciąż idealnym celem, do którego należy dążyć.

Ale jak sprawić, aby życie seniorów było rzeczywiście pełne radości, nawet gdy nękane są różnego rodzaju trudnościami? Jakie wsparcie i pomoc mogą otrzymać osoby starsze mieszkające w Katowicach? Te i inne pytania próbujemy rozwikłać we współpracy z Urzędem Miasta Katowice.