Renowacja nawierzchni i remont wiaduktów na odcinku A4 między Krakowem a Katowicami

W drugiej połowie trzeciego kwartału bieżącego roku, Stalexport Autostrada Małopolska rozpocznie prace związane z wymianą nawierzchni na płatnym, koncesyjnym fragmencie autostrady A4 łączącym Kraków i Katowice. Inwestycja będzie realizowana etapami na krótszych częściach trasy. Prace obejmą również modernizację wiaduktów znajdujących się wzdłuż tego odcinka.

Początkowe roboty remontowe planowane są na okres przełomu sierpnia i września tego roku. Prace rozpoczną się od fragmentu pomiędzy Miejscami Obsługi Podróżnych w Kępnicy/Zastawiu a węzłem Balin (od km 362 do km 369). Ostatecznie, renowacja nawierzchni obejmie zarówno pasy jezdni A4 od węzła Murckowska w Katowicach aż do węzła Balice (od km 340 do km 401). Kolejność prowadzenia prac na poszczególnych etapach ustalana będzie we współpracy z wykonawcą.

Rafał Czechowski, rzecznik prasowy Stalexport Autostrada Małopolska, podkreśla, że odpowiednie utrzymanie infrastruktury na odcinku A4 między Katowicami a Krakowem, obejmujące m.in. nawierzchnię i elementy inżynieryjne takie jak mosty czy wiadukty, wynika nie tylko z obowiązujących przepisów prawnych. Również umowa koncesyjna nakłada na spółkę obowiązek przekazania autostrady stronie publicznej w 2027 roku w stanie technicznym doskonałym, co oznacza brak konieczności prowadzenia dalszych remontów czy modernizacji przez wiele kolejnych lat.