Rozwój infrastruktury lotniczej: nowa wieża radarowa na granicy A1 i S1 w Pyrzowicach

Na pograniczu dwóch kluczowych dróg – autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S1, w okolicach Pyrzowic, pojawiła się imponująca struktura betonowa. W niedługim czasie na jej wierzchołku zamontowane zostaną systemy radiolokacyjne. Wyposażenie to zdecydowanie poprawi kontrolę przestrzeni powietrznej nad obszarem Katowice Airport oraz lotniska w Balicach.

Osoby, które korzystają z usług lotniska w Pyrzowicach, z pewnością zauważyły charakterystyczną konstrukcję o biało-niebieskim kolorze, posiadającą duży glob na szczycie. Ta struktura jest znana jako wieża radarowa, położona w dawnym sektorze militarnym portu, na północ od pasa startowego. Ta infrastruktura jest niezastąpiona dla kontrolerów ruchu lotniczego. Niemniej jednak, wedle oceny Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, obiekt jest już starzejący się i osiągnął swój przewidziany cykl użytkowania.

W związku z tym, gdy parę lat temu budowano nową wieżę kontroli lotów, już wtedy planowano modernizację i zastąpienie starej wieży przez nową strukturę. Jest to krok ku lepszemu nadzorowi nad przestrzenią powietrzną i znaczącą poprawą bezpieczeństwa lotów.