segregacja odpadów

Rusza kampania “Wspólne rady na odpady”

Celem miejskiej kampanii jest edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi. Przez cały październik katowicki Wydział Kształtowania Środowiska będzie zwracać mieszkańcom szczególną uwagę na system gospodarowania odpadami w mieście.

Do tej pory akcje miejskie ograniczały się do nauki segregacji oraz zachęcania mieszkańców do ograniczania wytwarzania odpadów w swoim codziennym życiu. W związku z tym, że Katowice corocznie osiągają ustawowo wymagane poziomy recyklingu, chcą pójść o krok dalej. Przyszedł czas, aby dopracować te elementy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które nadal sprawiają problemy.

Czy kampania jest potrzebna?

Urząd Miasta nadzoruje MPGK Sp. z o.o., który odpowiedzialny jest za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Katowicach. Pojawiające się głoszenia reklamacyjne mieszkańców, nie zawsze wynikają z uchybień ze strony odbierającego odpady. Świadczą nieraz o braku świadomości mieszkańców o ich obowiązkach.

Analiza wpływających do WKŚ pism na temat braku odbioru odpadów wskazywała niejednokrotnie, że brak odbioru wynikał z tego, że operator nie miał możliwości dojazdu do altany śmietnikowej np. przez zaparkowane samochody. Zdarzało się również, że odpady nie były wystawione przez mieszkańców przed nieruchomość w czasie, w którym przyjeżdża śmieciarka.

Obowiązki właścicieli nieruchomości w tym zakresie jasno określa uchwała Rady Miasta Katowice w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice. Pracownicy firmy wywożącej odpady nie wchodzą na teren posesji w przypadku, gdy mieszkaniec nie wystawił za bramę worków. Nie odbiorą również odpadów, gdy bramy i altany śmietnikowe nie będą udostępnione dla nich w dniu wywozu. To należy do obowiązków właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Jak będzie przebiegać kampania?

Wydział Kształtowania Środowiska przeprowadzi kampanię uświadamiającą mieszkańców, że do sprawnego działania systemu wywozu odpadów potrzebne są działania z obu stron. Kampania WKŚ przewiduje wykorzystanie różnych form przekazu w przestrzeni miejskiej. Nośnikiem treści mają być autobusy miejskie, billboardy, wiaty przystankowe, ekrany w tramwajach, infokioski, a także media społecznościowe i strony internetowe. Pojawią się tam grafiki uświadamiające potrzebę współdziałania wszystkich osób zaangażowanych w kolejne etapy procesu wywozu odpadów.