Rzeki Soła i Koszarawa wracają do normy po przekroczeniu stanów ostrzegawczych

Przestało padać w regionie Beskidów, a to doprowadziło do spadku poziomu wody w rzekach w tym rejonie. Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), poziomy wód w dwóch lokalnych rzekach – Koszarawa, płynącej przez Pewelkę Małą oraz Sole, przepływającej przez Żywiec, spadły poniżej wartości, które są uznane za stany ostrzegawcze. Te bariery zostały przekroczone na początku tygodnia, dokładniej w poniedziałek.

Na początku wtorkowego poranka, Koszarawa w Pewli Małej osiągnęła poziom 139 cm na lokalnym wodowskazie, co oznacza spadek o 11 cm poniżej stanu ostrzegawczego dla tego obszaru. Równocześnie, Soła przepływająca przez Żywiec miała 256 cm, co jest znacznie poniżej stanu ostrzegawczego określonego na 280 cm dla tej rzeki.

Wciąż jednak jest wiele rzek w Polsce, na których obserwowane są wysokie stany wody.