Socjalne wsparcie dla osób samotnych w Katowicach – innowacyjne centrum pomocy

Z myślą o osobach doświadczających samotności, w mieście Katowice zaplanowano stworzenie dedykowanego centrum pomocy. Znajdować się ono będzie w kamienicy na ulicy Mikołowskiej 44, która jest własnością miasta. Wyjątkowość tego projektu tkwi w tym, że na terenie obiektu powstanie pierwsze w kraju bistro socjalne. Za całościową realizację tego innowacyjnego przedsięwzięcia odpowiada Fundacja Wolne Miejsce, która podpisała umowę w tej sprawie z administracją miasta.

Władze Katowic podkreślają, że troska o osoby starsze i przeciwdziałanie zjawisku samotności to jedne z kluczowych aspektów działania wspólnoty miejskiej. W dzisiejszych czasach, kiedy samotność jest uważana za jedno z powszechnych problemów cywilizacyjnych, istotne jest podejmowanie działań mających na celu jego zwalczanie. Miasto planuje więc tworzyć kluby dla seniorów oraz promować aktywność społeczną tej grupy wiekowej, aby zapobiegać ich izolacji. Budowa nowego centrum ma za zadanie służyć pomocą tym, którzy z powodu samotności czy innych form wykluczenia społecznego potrzebują kontaktu z innymi ludźmi.

Wiceprezydent Katowic, Jerzy Woźniak, wyraził nadzieję, że funkcjonowanie nowego obiektu stanie się źródłem dumy dla miasta i Fundacji Wolne Miejsce. Wyraził także wdzięczność i gratulacje dla Fundacji za jej stały rozwój i skuteczność w działaniach na rzecz walki z ubóstwem oraz rozwiązywaniu problemów dotyczących osób starszych.