Solidarność Śląsko-Dąbrowska wspiera plan przejęcia Radia Katowice przez Katowice i Metropolię Górnośląsko-Zagłębiowską

Organizacja związkowa Śląsko-Dąbrowska Solidarność wyraziła poparcie dla propozycji, która wyszła od miasta Katowice oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Te dwie jednostki wykazały gotowość do przejęcia kontroli nad Radiem Katowice. W liście z dnia 16 stycznia, skierowanym do Mirosława Mazura, lidera Sejmiku Województwa Śląskiego, Solidarność wzywa radnych sejmiku do wsparcia tej inicjatywy. Na odpowiedź ze strony Urzędu Marszałkowskiego nie trzeba było długo czekać – zadeklarowano, że decyzje zostaną podjęte w najbliższych dniach.

Marcin Krupa, obecny prezydent Katowic, potwierdza gotowość miasta do przejęcia stacji radiowej w przypadku, gdyby doszło do jej likwidacji lub gdyby była ona wystawiona na sprzedaż prywatnemu inwestorowi. Jednocześnie podkreśla, że nie jest w stanie sobie wyobrazić funkcjonowania miasta bez obecności Radia Katowice.

Zarząd Śląsko-Zagłębiowskiej Solidarności skierował apel do Mirosława Mazura, szefa Sejmiku Województwa Śląskiego oraz do radnych sejmiku, zachęcając ich do wsparcia inicjatywy przejęcia Radia Katowice. Propozycja ta została wysunięta po raz pierwszy 10 stycznia przez miasto Katowice i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

Dominik Kolorz, lider śląsko-dąbrowskiej Solidarności, w swoim liście do przewodniczącego Sejmiku wyraża przekonanie, że zmiana struktury właścicielskiej Radia Katowice to najlepsze rozwiązanie obecnej trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się stacja i jej pracownicy.

Związkowcy z Solidarności podkreślają również ogromne znaczenie Radia Katowice dla regionu i są zdania, że „niedopuszczalne jest ryzyko utraty dorobku Radia Katowice przez postawienie rozgłośni w stan likwidacji”.