Spadek liczby mieszkańców Katowic – analiza statystyczna

Świeże dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny pokazują, że populacja Katowic skurczyła się o niemal 7000 osób w ciągu ostatniego roku. Od pewnego czasu zaobserwowano negatywną tendencję w populacji tego miasta, która niestety nadal trwa, a żadne obecne czynniki nie wskazują na to, że mogłoby dojść do jej zahamowania.

Podczas ostatniego posiedzenia komisji rozwoju miejskiego, urzędnicy przedstawili dogłębną analizę sytuacji demograficznej Katowic. Niestety, wyniki tej analizy nie są korzystne dla przyszłości miasta. Zgodnie z oficjalnymi danymi GUS, liczba mieszkańców Katowic na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła 280 190, podczas gdy rok wcześniej miasto zamieszkiwało 286 960 osób.

Sytuacja staje się jeszcze bardziej niekorzystna, jeśli uwzględni się tylko dane meldunkowe. Na koniec roku 2022 w Katowicach zameldowanych na stałe i tymczasowo było 265 698 osób, podczas gdy rok wcześniej liczba ta wynosiła 269 335.

Już kilka lat temu Katowice straciły swoje miejsce wśród 10 najludniejszych miast Polski, kiedy to Białystok przewyższył je pod względem liczby mieszkańców.