Statystyki miejskie Polski według GUS na dzień 1 stycznia 2023

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Główny Urząd Statystyczny, na dzień 1 stycznia 2023 roku liczba miast w Polsce wyniosła 979. Wśród nich 302 są to gminy miejskie, a 66 z nich posiada status miasta na prawach powiatu. Warszawa, stolica kraju, jest największym miastem pod względem liczby mieszkańców, których aktualnie zamieszkuje tam 1 861 975 osób. Z kolei Opatowiec jest najmniejszym polskim miastem z liczbą ludności wynoszącą jedynie 317 osób.

Analiza danych dotyczących populacji we wszystkich miastach wyraźnie ukazuje, że w Polsce przeważają małe miasta, gdzie liczba mieszkańców nie przekracza progu 10 000 osób. Obecnie takich miejscowości jest aż 591. Dominacja takich miast może mieć wpływ na strukturę społeczną i gospodarczą kraju oraz kształtowanie się lokalnych społeczności.