Transformacja Katowic w zielone miasto: ponad 30 projektów w planach

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach jest w trakcie przygotowywania ponad 30 projektów mających na celu zwiększenie ilości zieleni w różnych miejscach miasta – taką informację podało miasto w czwartek. Projekty te są finansowane ze specjalnie wydzielonej części budżetu obywatelskiego, nazywanego „zielonym budżetem”, przeznaczonej na działania związane z ekologią i otoczeniem miejskim.

Urząd Miasta w Katowicach wyjaśnił, że funkcjonujący od 2020 roku „zielony budżet” działa na zasadach analogicznych do budżetu obywatelskiego podczas składania wniosków oraz ich oceny, jednak na etapie końcowym przechodzi w formę konsultacji społecznych. Środki zgromadzone w ramach tego funduszu mogą zostać wykorzystane na różne cele, takie jak sadzenie drzew i krzewów, rewitalizacja małych skwerów, tworzenie kwietnych łąk czy organizacja warsztatów edukacyjnych na temat ekologii i ochrony przyrody.

W czwartek samorząd miejski poinformował, że Zakład Zieleni Miejskiej prowadzi przetargi na realizację kolejnych projektów finansowanych z „zielonego budżetu”. W sierpniu kończą się terminy zgłoszeń do pięciu przetargów, które obejmują łącznie 31 projektów. Dzięki nim liczne obszary w mieście zostaną zrewitalizowane i zazielenione.

„Zielona infrastruktura Katowic będzie dalej rozwijana dzięki środkom z 'zielonego budżetu’. W tym roku mamy już czwartą edycję tego programu, a mieszkańcy zgłosili ponad 200 nowych propozycji. Obecnie realizujemy projekty zaplanowane w poprzednich latach: trwają przetargi organizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej, których celem jest realizacja 31 zadań o wartości bliskiej 1 milionowi złotych.” – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic, cytowany w czwartkowej informacji.