Umowa partnerska między Katowicami a Lwowem na najbliższej sesji Rady Miasta Katowice

Na szykującej się sesji Rady Miasta Katowice, planowany jest projekt uchwały, który zapewni możliwość zawarcia umowy partnerskiej z ukraińskim Lwowem. Ta forma kooperacji, określana również jako tworzenie miast bliźniaczych lub siostrzanych, to model współpracy miejskiej na arenie międzynarodowej.

Prezydent Katowic, Marcin Krupa, podkreśla, że miejskie partnerstwa są dla Katowic kluczowe. Dają one miastu możliwość nawiązywania i utrzymania istotnych kontaktów na płaszczyźnie międzynarodowej. Przykładowo, wynikiem tych działań może być wymiana szkolna między uczniami z różnych miast czy organizacja wspólnych inicjatyw kulturalnych i sportowych. Jego zdaniem, Katowice mają już ustalone partnerstwa z dziesięcioma miastami, w tym z dwoma ukraińskimi – Lwowem i Buczą. Ze względu na swoje położenie geopolityczne, te dwa miasta otrzymały silne wsparcie z Katowic.

Krupa przywołuje również fakt, że kontakty z Lwowem rozpoczęły się już znacznie wcześniej. W 2019 roku, obie strony podpisały list intencyjny dotyczący współpracy. Jednakże, pandemia oraz konflikt zbrojny na Ukrainie opóźniły formalizację ich partnerstwa. Prezydent wyraża nadzieję, że Rada Miasta podejmie uchwałę o współpracy partnerskiej z Lwowem, co zostanie potwierdzone w późniejszym czasie odpowiednią umową oraz będzie miało swoje odzwierciedlenie w realizacji konkretnej współpracy. W szczególności dotyczyć to będzie dziedzin nauki, kultury oraz nowych technologii.