Walka z powikłaniami cukrzycy – innowacyjna metoda monitorowania zdrowia w Polsce

Alarmującym problemem polskiego systemu zdrowia jest fakt, że co godzinę jedna osoba w naszym kraju doświadcza utraty kończyny. Zjawisko to wynika przede wszystkim z narastającej epidemii cukrzycy, której następstwem jest również wzrost liczby pacjentów ze stopą cukrzycową. Tę niepokojącą sytuację stara się zaradzić Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Jest to jedno z nielicznych miejsc w Polsce, które dzięki kontraktowi z Narodowym Funduszem Zdrowia, podejmuje aktywną walkę z powikłaniami tej powszechnej choroby.

Unikalnym rozwiązaniem, jakie wprowadzone zostało w siemianowickiej placówce, jest wykorzystanie nowoczesnej technologii w opiece nad pacjentami. Centrum Leczenia Oparzeń jako jedyne w Polsce korzysta bowiem z specjalnej aplikacji na telefon do monitorowania stanu zdrowia swoich podopiecznych.

Ta innowacyjna aplikacja służy do śledzenia ewolucji zmian zachodzących na stopach pacjentów. Użytkownik ma możliwość przesyłania zdjęć udokumentowanych zmian, a następnie uzyskania natychmiastowej konsultacji ze strony interdyscyplinarnego zespołu specjalistów. W ten sposób, dzięki szybkiemu dostępowi do pomocy medycznej, możliwe jest ograniczenie liczby przeprowadzanych amputacji. Dodatkowo, w przypadku nasilenia się objawów choroby, pacjenci mogą skorzystać z możliwości konsultacji online i hospitalizacji.