Walka z suszą w Katowicach: Ponad 100 zbiorników na deszczówkę zamontowanych przy budynkach mieszkalnych

Na początku lipca tego roku, prace montażowe związane z instalacją ponad 100 zbiorników na deszczówkę w katowickich osiedlach mieszkalnych zostały zakończone. Kontynuacja to inicjatywy o nazwie „Łapiemy deszczówkę”, która rozpoczęła się w 2020 roku. Zgromadzona woda ma służyć do nawadniania terenów zieleni. Zainstalowanie tych pojemników jest rezultatem współpracy Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które zarządzają tymi terenami.

Marcin Krupa, prezydent Katowic, podkreśla znaczenie działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Wyraża swoje zdanie twierdząc, że jest to obowiązek, który mieszkańcy tego miasta muszą podjąć. Według niego, walka ta odbywa się na różnych płaszczyznach. Z jednej strony, skupia się na nasadzeniu roślinności w śródmieściu, podobnie jak na ulicy Warszawskiej i planowanej akcji na ulicy Stawowej. Z drugiej strony, polega na realizacji projektów budowy zbiorników retencyjnych.

Równolegle do powyższych działań, wprowadzono również 25 podziemnych konstrukcji magazynujących wodę w trakcie gwałtownych opadów deszczu. Te obiekty są strategicznie rozmieszczone w różnych częściach miasta. Dodatkowo, przy miejskich budynkach zamontowano mniejsze zbiorniki deszczowe, które umożliwiają nawadnianie osiedlowych terenów zieleni. Jak podkreśla prezydent Krupa, dzięki temu rozwiązaniu możliwe są realne oszczędności dla budżetu miasta, ponieważ nie ma potrzeby zakupu dodatkowej wody do podlewania roślinności.