Wspólnoty studenckie z Katowic poprowadziły nocną drogę krzyżową na dystansie dwudziestu kilometrów

Pewnej nocy, dokładniej w okresie między sobotą a niedzielą, datowanym na 16 i 17 marca, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Wzięli w nim udział członkowie Duszpasterstwa Akademickiego Centrum oraz Towarzystwa Ciemnych Typów Frassatiego – obie te grupy zapisały się aktywnością na kulturalnej mapie Katowic. Przedsięwzięcie, które przykuło ich uwagę, to nic innego jak nocna droga krzyżowa.

Zacząwszy swoją duchową podróż od punktu startowego, którym był Wydział Teologiczny w Katowicach, uczestnicy tego wydarzenia przemierzyli trasę o długości około dwudziestu kilometrów. Meta ich pielgrzymki zlokalizowana była w kościele Ducha Świętego w Tychach, będącym ważnym miejscem dla katolików z tego regionu.

Każda z stacji drogi krzyżowej została starannie przygotowana przez studentów i członków Towarzystwa Ciemnych Typów. W czasie tych duchowych postojów, uczestnicy mieli możliwość pogłębienia swojej refleksji nad męką Chrystusa. Dodatkowo, wszyscy wzięli udział w unikalnym rytuale – losowaniu karteczek z intencją. Wylosowane przez nich intencje były następnie powierzane Jezusowi cierpiącemu na krzyżu podczas ich wspólnej drogi.