Miejska linia minibusów nr 989 – nowe połączenie dla mieszkańców południa Katowic

Przedstawiamy informacje na temat wprowadzenia nowej linii komunikacji miejskiej oznaczonej numerem 989, która ma za zadanie usprawnić dojazd mieszkańców dzielnic Zarzecze, Podlesie i Kostuchna w Katowicach. Jest to odpowiedź na potrzeby tych, którzy na co dzień korzystają z transportu publicznego na terenie tych południowych części miasta. W związku z tym Miejski Zarząd Ulic i Mostów podjął decyzję o zainicjowaniu prac brukarskich mających na celu budowę nowych przystanków, które będą zlokalizowane wzdłuż trasy obsługiwanej przez linię 989.

Jak podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic, uruchomienie linii 989 znacznie poszerzy możliwości korzystania z komunikacji miejskiej na południu miasta. Ze względu na specyfikę infrastruktury w tych rejonach, transport zapewniać będą mniejsze pojazdy typu minibus. Nowe połączenie przybliży mieszkańcom dostęp do takich miejsc jak stacja kolejowa „Katowice-Podlesie”, różne szkoły, kościoły czy nawet cmentarze. Dodatkowo umożliwi komfortowe przesiadki na innych liniach autobusowych, które już funkcjonują na obszarze miasta.

Planowana trasa nowej linii minibusów przebiegać ma od dworca kolejowego w Podlesiu do ulicy Wantuły. Wybór takiego rozwiązania jest podyktowany charakterem ulic w tym rejonie, które są zbyt wąskie dla dużych autobusów. Minibusy mają zatem kursować następującymi ulicami: Uniczowską, Grota-Roweckiego, Karasiową, Kaskady, potem z powrotem skręcając w prawo w Uniczowską, oraz Armii-Krajowej, Trojoka, Michałowskiego, Storczyków, Marzanny, Armii-Krajowej, Migdałowców i na końcu Wantuły. Z tej ostatniej ulicy pojazdy będą również rozpoczynać swoją trasę powrotną, pokonując tę samą drogę.