Wystawa "Katowicka Moderna": W hołdzie architekturze modernistycznej

Plac Kwiatowy w Katowicach stał się ostatnio miejscem ekspozycji fascynującej wystawy zatytułowanej „Katowicka Moderna”. To na tę inicjatywę zdecydowało się Radio Katowice, które nawiązało współpracę z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach oraz samorządem miejskim.

Piotr Ornowski, prezes Radia Katowice, podkreśla unikalność Katowic, gdzie nowoczesność przeplata się z zabytkowością, której symbolem jest moderna. Zachęcał do odkrywania miasta poprzez 17 zabytkowych budynków modernistycznych, mających na celu zmienić stereotypowe wyobrażenia o tym urokliwym mieście.

Projekt ten stał się tematem realizowanym przez studentów III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskich z Akademii Sztuk Pięknych. Przygotowywali go podczas zajęć w Pracowni Projektowania Plakatu pod opieką dr hab. Moniki Starowicz i dra Filipa Ciślaka. Mimo że stworzenie plakatu skupiającego się na architekturze było trudnym zadaniem, młodzi twórcy podeszli do niego z dużą kreatywnością i energią, co zaowocowało serią wyjątkowo udanych prac.