Katowice otwierają "Kato Science Corner" w związku z tytułem Europejskiego Miasta Nauki 2024

W czwartek, w sercu Katowic, zostało uroczyście otwarte „Kato Science Corner”. To miejsce, które ma służyć jako centrum informacyjne i przestrzeń dla spotkań oraz wydarzeń, jest wynikiem współpracy pomiędzy władzami miasta a Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Inicjatywa ta jest ściśle związana z przyznaniem Katowicom prestiżowego tytułu Europejskiego Miasta Nauki na rok 2024.

Tytuł ten nie przyszedł do miasta przypadkowo. Właśnie katowicki samorząd wraz z przedstawicielami akademickiego środowiska lokalnych uczelni publicznych wykonał wiele pracy, aby zdobyć to wyróżnienie dla stolicy regionu. Aby efektywnie przygotować się na nadchodzące wydarzenia naukowe planowane na rok 2024, rektorzy siedmiu publicznych uczelni działających na terenie Katowic podjęli decyzję o stworzeniu Konsorcjum Akademickiego „Katowice Miasto Nauki”.